Wilt u iets betekenen voor de huurders van Baston Wonen?

Wij zoeken enthousiaste bestuursleden M/V

Wie zijn wij?

Huurdersvereniging focus is er voor alle huurders van Baston Wonen in Zevenaar. We overleggen 5 keer per jaar met de directie en andere medewerkers. Daarnaast overleggen we met de Raad van Commissarissen, de andere huurdersverenigingen in de gemeente Zevenaar en andere betrokken partijen. Wij zijn een zelfstandige vereniging met een bestuur.

Luisterend oor

Natuurlijk spreken we ook graag met de bewonerscommissies en met huurders. We willen graag weten wat er leeft en speelt bij de huurders over dingen die voor iedereen van belang zijn. Wij hebben advies- en instemmingsrecht over onder andere de jaarlijkse huurverhoging, servicekosten, schoonmaak van appartementencomplexen, dienstverlening zoals leefbaarheid in de wijken, nieuwbouwplannen, energietransitie, renovatie en (groot) onderhoud. Alleen door een actieve uitwisseling van informatie kunnen wij de gewenste onderwerpen die bijdragen aan betaalbaarheid, beschikbaarheid van woningen en prettig wonen in Zevenaar bespreken.

Samen het verschil maken

Voor de vacature geldt dat u huurder bent van Baston Wonen. We streven naar diversiteit in ons bestuur. Het is belangrijk dat u in staat bent om niet alleen uw eigen mening naar voren te brengen, maar ook in staat bent om te zien wat de mening is van de huurders van Baston Wonen en deze voorop te stellen.

Wat krijgt u ervoor terug?

• Een team van betrokken vrijwilligers.

• Ruimte om zelf invulling te geven aan deze leuke functie.

• Een onkostenvergoeding.

• Mogelijkheid tot scholing die bij de functie hoort.

De bestuursvergaderingen worden tien keer per jaar, of zoveel meer als nodig is, gehouden tijdens de kantooruren. Ook andere vergaderingen zijn altijd tijdens kantooruren.

De huidige bestuursleden zijn 60+. Hoewel de leeftijd niet belangrijk is, zou het goed zijn als een jonger iemand ook deze groep huurders kan vertegenwoordigen.

Het kunnen beschikken over één á twee vrije ochtenden per maand (juli en augustus niet) is een vereiste. Aangezien wij voornamelijk digitaal werken, is de beschikking over een computer noodzakelijk.

Wilt u iets betekenen voor de huurders van Baston Wonen?

en wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Stuur dan een e-mail naar: huurdersvereniging hv-focus@nl Informatie vragen telefonisch bij Pieter de Jong tel. 0640565230